Приклад тестування сайту trello.com

Розглянемо простий автоматизований тест сайту, що використовує систему керування проектами методом канбан.

Наступний код здійснює

  1. відкриття вікна в браузері Firefox
  2. логін
  3. перехід до дошки завдань
  4. створює нову дошку (стовпець) з назвою Webdriver
  5. видаляє дошку
  6. деавторизується


Розглянемо сам код

elf.driver = webdriver.Firefox()
self.driver.implicitly_wait(30)
self.base_url = "https://trello.com"
driver = self.driver
driver.get(self.base_url + "/login")

Відкриває браузер та здійснює перехід до необхідної сторінки.


driver.find_element_by_id("user").clear()
driver.find_element_by_id("user").send_keys("mail@mail.mail")
driver.find_element_by_id("password").clear()
driver.find_element_by_id("password").send_keys("12345678")
driver.find_element_by_id("login").click()

Шукає поля за id, передає туди задані значеня логіну та пароля та натискає кнопку логіну.


driver.find_element_by_css_selector("span.board-list-item-name").click()
driver.find_element_by_css_selector("span.placeholder.js-open-add-list").click()

Відкриває необхідну нам дошку завдань.


driver.find_element_by_name("name").clear()
driver.find_element_by_name("name").send_keys("webdriver")
driver.find_element_by_xpath("//input[@value='Save']").click()

Створює нову дошку.


driver.find_element_by_xpath("//div[@id='board']/div[4]/div/a").click()
driver.find_element_by_link_text("Archive This List").click()

Видаляє створений стовпець.


driver.find_element_by_css_selector("span.header-btn-text.js-member-name").click()
driver.find_element_by_link_text("Log Out").click()

Деавторизує користувача, щоб не зберігалися дані логіну та пароля і цей же тест зміг виконатися наступного разу.


Результат виконання: