Тест №4

Тест на перевірку знань з тем “Види тестування, пов’язані зі змінами”, “Кросбраузерність”, “Agile”, “Scrum” (лекції №7 та №8).

Тест