Приклад тестування сайту trello.com

Розглянемо простий автоматизований тест сайту, що використовує систему керування проектами методом канбан.

Наступний код здійснює

 1. відкриття вікна в браузері Firefox
 2. логін
 3. перехід до дошки завдань
 4. створює нову дошку (стовпець) з назвою Webdriver
 5. видаляє дошку
 6. деавторизується
# -*- coding: utf-8 -*-
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.support.ui import Select
from selenium.common.exceptions import NoSuchElementException
from selenium.common.exceptions import NoAlertPresentException
import unittest, time, re

class Trello5(unittest.TestCase):
  def setUp(self):
    self.driver = webdriver.Firefox()
    self.driver.implicitly_wait(30)
    self.base_url = "https://trello.com"
    self.verificationErrors = []
    self.accept_next_alert = True
  
  def test_trello5(self):
    driver = self.driver
    driver.get(self.base_url + "/login")
    driver.find_element_by_id("user").clear()
    driver.find_element_by_id("user").send_keys("mail@mail.mail")
    driver.find_element_by_id("password").clear()
    driver.find_element_by_id("password").send_keys("12345678")
    driver.find_element_by_id("login").click()
    driver.find_element_by_css_selector("span.board-list-item-name").click()
    driver.find_element_by_css_selector("span.placeholder.js-open-add-list").click()
    driver.find_element_by_name("name").clear()
    driver.find_element_by_name("name").send_keys("webdriver")
    driver.find_element_by_xpath("//input[@value='Save']").click()
    driver.find_element_by_xpath("//div[@id='board']/div[4]/div/a").click()
    driver.find_element_by_link_text("Archive This List").click()
    driver.find_element_by_css_selector("span.header-btn-text.js-member-name").click()
    driver.find_element_by_link_text("Log Out").click()
  
  def is_element_present(self, how, what):
    try: self.driver.find_element(by=how, value=what)
    except NoSuchElementException, e: return False
    return True
  
  def is_alert_present(self):
    try: self.driver.switch_to_alert()
    except NoAlertPresentException, e: return False
    return True
  
  def close_alert_and_get_its_text(self):
    try:
      alert = self.driver.switch_to_alert()
      alert_text = alert.text
      if self.accept_next_alert:
        alert.accept()
      else:
        alert.dismiss()
      return alert_text
    finally: self.accept_next_alert = True
  
  def tearDown(self):
    self.driver.quit()
    self.assertEqual([], self.verificationErrors)

if __name__ == "__main__":
  unittest.main()

Розглянемо сам код

elf.driver = webdriver.Firefox()
self.driver.implicitly_wait(30)
self.base_url = "https://trello.com"
driver = self.driver
driver.get(self.base_url + "/login")

Відкриває браузер та здійснює перехід до необхідної сторінки.


driver.find_element_by_id("user").clear()
driver.find_element_by_id("user").send_keys("mail@mail.mail")
driver.find_element_by_id("password").clear()
driver.find_element_by_id("password").send_keys("12345678")
driver.find_element_by_id("login").click()

Шукає поля за id, передає туди задані значеня логіну та пароля та натискає кнопку логіну.


driver.find_element_by_css_selector("span.board-list-item-name").click()
driver.find_element_by_css_selector("span.placeholder.js-open-add-list").click()

Відкриває необхідну нам дошку завдань.


driver.find_element_by_name("name").clear()
driver.find_element_by_name("name").send_keys("webdriver")
driver.find_element_by_xpath("//input[@value='Save']").click()

Створює нову дошку.


driver.find_element_by_xpath("//div[@id='board']/div[4]/div/a").click()
driver.find_element_by_link_text("Archive This List").click()

Видаляє створений стовпець.


driver.find_element_by_css_selector("span.header-btn-text.js-member-name").click()
driver.find_element_by_link_text("Log Out").click()

Деавторизує користувача, щоб не зберігалися дані логіну та пароля і цей же тест зміг виконатися наступного разу.


Результат виконання: